Video - Comunicacións

NORMAS
Coa intención de enriquecer o discurso do Congreso e ampliar as posibilidades de participación, introducimos o AUDIOVISUAL como forma de entrega da comunicación.
As comunicacións deberán pertencer a un dos bloques temáticos: Xénero e Museos, Xénero e Arte ou Xénero e Migración, e seguirán as seguintes normas de presentación:

PRAZO E ENVÍO DA COMUNICACIÓN
A enviar de forma electrónica a  antes do 13 de febreiro de 2015.

LINGUA DAS COMUNICACIÓNS
Os textos poden presentarse en galego ou en castelán. No caso das Vídeo-Comunicacións realizadas noutra lingua, deberán estar acompañada dunha transcrición, para a súa posterior tradución.

RESOLUCIÓN
Unha vez estudados os resumos e os vídeos remitidos, o Comité Científico  determinará a súa aprobación, reservándose o dereito de aceptalos ou rexeitalos. Do mesmo modo, a decisión seralles comunicada mediante correo electrónico ás súas autoras e autores.

As/os autaras/es das comunicacións seleccionadas formarán parte das sesións do Congreso. Solicítaselles, por tanto, que cumpran rigorosamente os prazos establecidos, de modo que o Comité Científico poida organizar as mesas e realizar a selección das intervencións, dunha forma adecuada.

FORMULARIO

Nome / Nombre
Apelidos / Apellidos:
Enderezo / Dirección:
E-mail:
Teléfono:
Breve C.V:
Video Comunicación
(Bloque no que se adscribe)
Xénero e Museos
Xénero e Arte
Xénero e Migración
Título Comunicación:
Vídeo-comunicación, en formato mp4, avi, de alta resolución, cunha duración máxima de 5 min.  Pode compartirse a través de www.wetransfer.com ou escribir aquí o link de youtube onde estea publicado.
AUTORIZACIÓN
Cedo aos responsables da organización do II Congreso de Xénero, Museos, Arte e Migración os dereitos de imaxe e son.
Estes datos pasan a formar parte da Base de Datos da Rede Museística Provincial para información de cursos e xornadas. De acordo coa lexislación vixente, todos os integrantes da mesma teñen o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos. Para exercitar estes dereitos, os interesados poden dirixirse por correo postal ó Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Lugo, sito na Rúa San Marcos, número 8. 27001 Lugo.
Copia no cadro os seguintes números:

 

Este é un sistema de filtro anti-spam instalado para evitar que o buzón de contacto se inunde de mensaxes de publicidade non desexada enviados automáticamente por programas de spam. Serve para comprobar que o que escribe é unha persoa e non un programa.