Organización

Comité organizador
Encarna Lago. Rede Museística Provincial de Lugo
Juan García Sandoval. Museo de Belas Artes de Murcia. Centro de Estudos de Museoloxía da CARM
Luis Grau Lobo. Museo de León
Araceli Corbo. Biblioteca e Centro de Documentación. Museo de Arte Contemporánea de León (MUSAC)
Festival Miradas Mulleres 2014
Mónica Álvarez. Festival Miradas Mulleres 2014 en Madrid
Paula Cabaleiro. Festival Miradas Mulleres 2014 en Galicia

Comité científico 
Almudena Domínguez. Catedrática de Arqueoloxía e Directora del Máster en Museos. Universidade de Zaragoza
Marina Núñez. Artista e profesora da Facultade de Belas Artes de Pontevedra (UVigo)
Mar Rodríguez Caldas. Profesora da Facultade de Belas Artes de Pontevedra (UVigo)
Coordinación científica
M.ª Carmen Delia Gregorio Navarro. Investigadora de xénero. Universidade de Zaragoza

Secretaría e coordinación técnica
Gema López. Artista plástica, Lugo 
Pilar Sánchez. Produción cultural
Juan Ignacio Koki. Rede Museística Provincial de Lugo
Fernando Arribas. Responsable do Departamento de Difusión da Rede Museística Provincial de Lugo

Departamento de Comunicación e Xestión Cultural da Rede Museística Provincial de Lugo
Departamentos de Educación do Museo de Lugo, León e Murcia.